مشاوره و استعلام قیمت

نوار چسب کارتن 401 سینا

نوار چسب کارتن 401 سینا

      نوار چسب کارتن 401 سینا     نوار چسب کارتن 401 سینا محصولی از صنایع چسب سینا که برای مصارف عمومی و خانگی تولید شده است. این نوار چسب در کدهای مختلف جهت بسته بندی عرضه می شود. که در ادامه به بررسی مشخصات فنی هر یک می پردازیم. این نوع نوار … ادامه

نوار چسب کارتن 431 سینا

نوار چسب کارتن 401 سینا

نوار چسب کارتن 431 سینا     نوار چسب کارتن 431 سینا محصولی از صنایع چسب سینا که برای مصارف عمومی و خانگی تولید شده است. این نوار چسب در کدهای مختلف جهت بسته بندی عرضه می شود. کد 431 این نوار چسب با عرض 48 میلی متر و طول 90 یارد در فروشگاه چسب … ادامه

نوار چسب کارتن 451 سینا

نوار چسب کارتن 401 سینا

  نوار چسب کارتن 451 سینا     نوار چسب کارتن 451 سینا محصولی از صنایع چسب سینا که برای مصارف عمومی و خانگی تولید شده است. این نوار چسب در کدهای مختلف جهت بسته بندی عرضه می شود. کد 451 این نوار چسب با عرض 48 میلی متر و طول 90 یارد در فروشگاه … ادامه

نوار چسب کارتن 521 سینا

نوار چسب کارتن 401 سینا

نوار چسب کارتن 521 سینا     نوار چسب کارتن 521 سینا محصولی از صنایع چسب سینا که برای مصارف عمومی و خانگی تولید شده است. این نوار چسب در کدهای مختلف جهت بسته بندی عرضه می شود. کد 521 این نوار چسب با عرض 48 میلی متر و طول 90 یارد در فروشگاه چسب … ادامه

نوار چسب کارتن 551 سینا

نوار چسب کارتن 401 سینا

نوار چسب کارتن 551 سینا     نوار چسب کارتن 551 سینا محصولی از صنایع چسب سینا که برای مصارف عمومی و خانگی تولید شده است. این نوار چسب فقط در رنگ شفاف تولید و در فروشگاه موجود می باشد. این نوار چسب در کدهای مختلف جهت بسته بندی عرضه می شود. نوار چسب 551 … ادامه

با ما تماس بگیرید